ช่วงโควิด (Covid 19) เครื่องบันทึกเวลา แบบใหนดีที่สุด

ช่วงโควิด (Covid 19)
เลือกเครื่องลงเวลาแบบใหนดีที่สุด
ช่วงโควิด (Covid 19) เลือกเครื่องลงเวลาแบบใหนดีที่สุด

ขอบคุณรูปภาพจาก pngwing

ปีนี้ หากไม่มีการพูดถึงเรื่องข่าวที่ดังที่สุดในโลก เรื่องของโรคระบาด COVID19 ก็คงจะเชยกันเกินไป หลายๆคนมักจะมีคำถามกันว่า การใช้เครื่องบันทึกรุ่น แสกนนิ้ว หรือแสกนฝ่ามือมีโอกาสจะติดโควิดได้สูงกว่าระบบอื่นๆ เพราะนิ้วมือหรือฝ่ามือต้องมีการสัมผัสกับเครื่องเพื่อใช้บันทึกเวลา หรือลงเวลา หรือเข้า-ออกประตูหรือ เข้า-ออกพื้นที่ห้วงห้าม

ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส ลดความเสี่ยงการติด Covid 19 แบบไร้สัมผัส ใส่ Mask ได้
พร้อมเก็บอุณหภูมิในแต่ละวันได้เพื่อให้ตรวจสอบได้ หากต้องมาที่ทำงาน หรือระบบที่รองรับ การทำงาน Work from home หรือ Work at home คงต้องหาโซลูชั่นที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และให้ความแม่นยำ สำคัญสุดๆ คือกันโกงเวลากันได้

          ปีนี้ หากไม่มีการพูดถึงเรื่องข่าวที่ดังที่สุดในโลก เรื่องของโรคระบาด COVID19 ก็คงจะเชยกันเกินไป หลายๆคนมักจะมีคำถามกันว่า การใช้ เครื่องบันทึกเวลา รุ่นแสกนนิ้ว หรือแสกนฝ่ามือมีโอกาสจะติดโควิดได้สูงกว่าระบบอื่นๆ เพราะนิ้วมือหรือฝ่ามือต้องมีการสัมผัสกับเครื่องเพื่อใช้บันทึกเวลา หรือลงเวลา หรือเข้า-ออกประตูหรือ เข้า-ออกพื้นที่ห้วงห้าม

          ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส ลดความเสี่ยงการติด Covid 19 แบบไร้สัมผัส ใส่ Mask ได้ พร้อมเก็บอุณหภูมิในแต่ละวันได้เพื่อให้ตรวจสอบได้ หากต้องมาที่ทำงาน หรือระบบที่รองรับ การทำงาน Work from home หรือ Work at home คงต้องหาโซลูชั่นที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และให้ความแม่นยำ สำคัญสุดๆ คือกันโกงเวลากันได้

ในตลาดปัจจุบันมีเครื่องรุ่นต่างๆ หรือการลงเวลาผ่านมือถือออกมามากมายให้เลือกสรร ผู้เขียนขอให้หลักการ ในการคัดเลือกดังนี้

ในตลาดปัจจุบันมีเครื่องรุ่นต่างๆ หรือการลงเวลาผ่านมือถือออกมามากมายให้เลือกสรร ผู้เขียนขอให้หลักการ ในการคัดเลือกดังนี้

          – ไร้การสัมผัส
          – คัดกรองผู้ป่วย
          – ตรวจวัด หรือเช็คอุณหภูมิร่างกาย
          – ปลอดภัย ลดความเสี่ยง
          – ใส่หน้ากากบันทึกเวลาได้
          – เก็บข้อมูลอุณหภูมิ
          – เก็บบันทึกเวลาการทำงาน
          – ใช้ควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่
          – เชื่อถือได้

- ไร้การสัมผัส
- คัดกรองผู้ป่วย
- ตรวจวัด หรือเช็คอุณหภูมิร่างกาย
- ปลอดภัย ลดความเสี่ยง
- ใส่หน้ากากบันทึกเวลาได้
- เก็บข้อมูลอุณหภูมิ
- เก็บบันทึกเวลาการทำงาน
- ใช้ควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่
- เชื่อถือได้
อุปกรณ์ตรวจจับ COVID-19

          หรือจะมอง Solution การลงเวลาผ่านมือถือก็เหมาะกับพนักงานที่ ปฏิบัตินอกสถานที่ ก็สามารถนำมาใช้ผสมผสานกัน โดยได้ผลลัพท์ที่เหมือนกัน อย่างที่บอกไว้ข้างต้นเครื่องในท้องตลาดมีให้เลือกหลากหลายก็จริง แต่สิ่งที่ผู้ซื้อต้องคำนึงถึงมากที่สุด คือ การบริการหลังการขายและคุณภาพเครื่อง หากมุ่งเน้นเครื่องราคาถูก ข้อมูลไม่ถูกต้องแม่นยำ ก็จะทำให้ระบบ ขาดความน่าเชื่อถือ พนักงานงานก็ไม่ไว้วางใจในระบบ ปัญหาก็จะตามอีกมากมาย เลือกกันดีๆนะค่ะ ลงทุนสินค้าดี มีคุณภาพ แนะนำให้ซื้อกับผู้ขายที่มีบริการหลังการขาย และเป็นผู้ขายที่มีชำนาญและไว้วางใจได้

หรือจะมอง Solution การลงเวลาผ่านมือถือก็เหมาะกับพนักงานที่ ปฏิบัตินอกสถานที่ ก็สามารถนำมาใช้ผสมผสานกัน โดยได้ผลลัพท์ที่เหมือนกัน อย่างที่บอกไว้ข้างต้นเครื่องในท้องตลาดมีให้เลือกหลากหลายก็จริง แต่สิ่งที่ผู้ซื้อต้องคำนึงถึงมากที่สุด คือ การบริการหลังการขายและคุณภาพเครื่อง หากมุ่งเน้นเครื่องราคาถูก ข้อมูลไม่ถูกต้องแม่นยำ ก็จะทำให้ระบบ ขาดความน่าเชื่อถือ พนักงานงานก็ไม่ไว้วางใจในระบบ ปัญหาก็จะตามอีกมากมาย เลือกกันดีๆนะค่ะ ลงทุนสินค้าดี มีคุณภาพ แนะนำให้ซื้อกับผู้ขายที่มีบริการหลังการขาย และเป็นผู้ขายที่มีชำนาญและไว้วางใจได้

เราหวังว่าบทความนี้จะทำให้ผู้อ่านตระหนักถึงภัยอันตรายในการระบาดของเชื้อ Covid-19 และเล็งเห็นถึงความจำเป็นของอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันองค์กรของท่านให้ห่างไกลจากเชื้อโรค อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร

สนใจรับชมสินค้า เครื่องบันทึกเวลา

เครื่องบันทึกเวลา or Time Management I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over.ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ เครื่องบันทึกเวลา

error: Content is protected !!
Scroll To Top