ลืมไม้กั้นแบบเดิมๆมารู้จัก ระบบบริหารลานจอดรถ แบบ LPR กันเถอะ

ลืมไม้กั้นแบบเดิมๆ มารู้จัก
ระบบบริหารลานจอดแบบ LPR กันเถอะ
ระบบบริหารลานจอดรถ

ขอบคุณรูปภาพจาก pngwing

LPR (License Plate Recognition) เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับการทำงานร่วมกับ อุปกรณ์ไม้กั้นรถ โปรแกรมบริหารลานจอดรถเป็นระบบช่วยตรวจสอบการเข้า-ออกของรถยนต์แบบอัจฉริยะ โดยสามารถควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดบน แพลตฟอร์มคลาวด์ หรือ client Server หรือ stand alone ทั้งนี้เราจะได้รับความสะดวก สบาย เข้า-ออกที่จอดรถได้ รวดเร็วขึ้น ไม่ต้องพกหรือใช้บัตรให้ยุ่งยาก เพิ่มความปลอดภัยในการควบคุมด้วยเฉพาะคันเท่านั้น

การทำงานของ LPR เป็นการติดตั้งกล้องสำหรับตรวจจับป้ายทะเบียนพาหนะตั้งแต่ 4 ล้อขึ้นไป ที่มีการประมูลผลอย่างรวดเร็ว และให้ความแม่นยำสูง จับภาพได้ชัดเจนทั้งกลางวัน กลางคืนและตอนที่ฝนตก สามารถอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ได้ทุกประเภท ที่บริเวณทางเข้า และทางออกพื้นที่ อ่านตัวอักษร ตัวเลขทะเบียนรถ จังหวัด แปลงเป็นข้อมูลดิจิตอล เพื่อการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และบันทึกหมายเลขทะเบียนนั้นๆในระบบ พร้อมทั้ง สามารถตรวจนับจำนวนของรถยนต์ที่เข้าและออกในพื้นที่ได้ ไปจนถึงระบบจัดการข้อมูลรายงานข้อมูลแบบ Realtime เก็บข้อมูลการเข้า-ออกของรถแต่ละคันไว้ทั้งหมด นำข้อมูลมาดูย้อนหลังหรือนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้

ระบบจดจำทะเบียนรถ

LPR (License Plate Recognition) เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับการทำงานร่วมกับ อุปกรณ์ไม้กั้นรถ ระบบบริหารลานจอดรถ เป็นระบบช่วยตรวจสอบการเข้า-ออกของรถยนต์แบบอัจฉริยะ โดยสามารถควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดบน แพลตฟอร์มคลาวด์ หรือ client Server หรือ stand alone ทั้งนี้เราจะได้รับความสะดวก สบาย เข้า-ออกที่จอดรถได้ รวดเร็วขึ้น ไม่ต้องพกหรือใช้บัตรให้ยุ่งยาก เพิ่มความปลอดภัยในการควบคุมด้วยเฉพาะคันเท่านั้น

การทำงานของ LPR เป็นการติดตั้งกล้องสำหรับตรวจจับป้ายทะเบียนพาหนะตั้งแต่ 4 ล้อขึ้นไป ที่มีการประมูลผลอย่างรวดเร็ว และให้ความแม่นยำสูง จับภาพได้ชัดเจนทั้งกลางวัน กลางคืนและตอนที่ฝนตก สามารถอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ได้ทุกประเภท ที่บริเวณทางเข้า และทางออกพื้นที่ อ่านตัวอักษร ตัวเลขทะเบียนรถ จังหวัด แปลงเป็นข้อมูลดิจิตอล เพื่อการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และบันทึกหมายเลขทะเบียนนั้นๆในระบบ พร้อมทั้ง สามารถตรวจนับจำนวนของรถยนต์ที่เข้าและออกในพื้นที่ได้ ไปจนถึงระบบจัดการข้อมูลรายงานข้อมูลแบบ Realtime เก็บข้อมูลการเข้า-ออกของรถแต่ละคันไว้ทั้งหมด นำข้อมูลมาดูย้อนหลังหรือนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้
License Plate

ระบบบริหารลานจอดรถแบบป้ายทะเบียน

ระบบบริหารลานจอดรถแบบป้ายทะเบียน
Parking management system

ระบบบริหารลานจอดรถ

ระบบบริหารลานจอดรถ

การทำงานของระบบบริหารลานจอดรถ

การทำงานของระบบบริหารลานจอดรถ

โปรแกรมบริหารลานจอดรถ ช่วยอำนวยความสะดวก ควบคุมพื้นที่ ประหยัดเวลาและควบคุมบุคคลที่เข้ามาจอดรถภายในสถานที่ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ลดการใช้แรงงานคน เสริมภาพลักษณ์ และยังช่วยรักษาความปลอดภัย ในการเข้า-ออก หรือเข้าใช้บริการจอดรถ ในสถานที่ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ด้วย UI ที่ใช้งานง่ายและมีฟังก์ชั่นการจัดการที่จอดรถที่สมบูรณ์แบบ
ประกอบด้วย

โปรแกรมบริหารลานจอดรถ ช่วยอำนวยความสะดวก ควบคุมพื้นที่ ประหยัดเวลาและควบคุมบุคคลที่เข้ามาจอดรถภายในสถานที่ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ลดการใช้แรงงานคน เสริมภาพลักษณ์ และยังช่วยรักษาความปลอดภัย ในการเข้า-ออก หรือเข้าใช้บริการจอดรถ ในสถานที่ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ด้วย UI ที่ใช้งานง่ายและมีฟังก์ชั่นการจัดการที่จอดรถที่สมบูรณ์แบบ
ประกอบด้วย

– การจัดการระบบ
– การจัดการบุคลากร
– การจัดการการอนุญาต
– การจัดการด้านการเงิน
– การจัดการอาคาร
– การจัดการรายงาน การใช้งานที่ง่ายและสะดวก

- การจัดการระบบ
- การจัดการบุคลากร
- การจัดการการอนุญาต
- การจัดการด้านการเงิน
- การจัดการอาคาร
- การจัดการรายงาน การใช้งานที่ง่ายและสะดวก

ปัจจุบันเป็นที่นิยมและมีการใช้งานร่วมกับระบบบริหารผู้มาติดต่อ (Visitor) สำหรับที่พักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม อาคารสถานที่ต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน การผ่านทางโดยไม่ต้องเปิดกระจก หรือยื่นบัตร ก็ผ่านเข้าออกได้อย่างรวดเร็ว ย่อมเป็นที่ถูกใจของหลายๆคน

สนใจรับชมสินค้า ระบบลานจอดรถ

เครื่องบันทึกเวลา or Time Management I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over.ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ เครื่องบันทึกเวลา