เครื่องวัดอุณหภูมิ

จัดการกับปัญหา COVID-19 ด้วย เครื่องสแกนหน้าวัดอุณหภูมิ

จัดการกับปัญหา COVID-19
ด้วยเครื่องสแกนหน้าวัดอุณหภูมิ
เครื่องสแกนหน้าวัดอุณหภูมิ

ขอบคุณรูปภาพจาก pngwing

เครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อตรวจคัดกรองผู้มาติดต่อ หรือเครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิแบบเดินผ่านG4 (TI) เป็นเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิในเครื่องเดียวกัน สามารถสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิได้ในระยะไกล หลีกเลี่ยงการสัมผัส ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สามารถจดจำและสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ด้วยระบบประมวลอัจฉริยะควบคุมการทำงานด้วย AI เครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิแบบเดินผ่าน G4 (TI) สามารถสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิได้ทั้งคนที่มีการลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียนใบหน้าไว้ ทั้งคนที่สวมหน้ากากและไม่ได้สวมหน้ากาก สามารถติดตั้งใช้งานสำหรับเป็นเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิร่างกายอย่างเดียวก็ได้หรือจะติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมบันทึกเวลาทำงานในเครื่องเดียวก็ได้ทำให้สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย

เครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อตรวจคัดกรองผู้มาติดต่อ หรือเครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิแบบเดินผ่านG4 (TI) เป็นเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิในเครื่องเดียวกัน สามารถสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิได้ในระยะไกล หลีกเลี่ยงการสัมผัส ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สามารถจดจำและสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ด้วยระบบประมวลอัจฉริยะควบคุมการทำงานด้วย AI

เครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิแบบเดินผ่าน G4 (TI) สามารถสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิได้ทั้งคนที่มีการลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียนใบหน้าไว้ ทั้งคนที่สวมหน้ากากและไม่ได้สวมหน้ากาก สามารถติดตั้งใช้งานสำหรับเป็นเครื่องสแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิร่างกายอย่างเดียวก็ได้หรือจะติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมบันทึกเวลาทำงานในเครื่องเดียวก็ได้ทำให้สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย
การใช้งานเครื่องสแกนหน้าวัดอุณหภูมิ

ภาพตัวอย่างแสดงการใช้งาน จะเห็นได้ว่าพนักงานสามารถสแกนหน้าที่เครื่องได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอดหน้ากากอนามัยและไม่ต้องสัมผัสอุปกรณ์ใดๆ เป็นการตัดปัจจัยในการแพร่เชื้อ COVID-19 ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยัง สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นๆได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งยังวัดอุณหภูมิได้ในทีเดียว หากสังเกตุมุมซ้ายบน จะมีภาพแสดงการตรวจจับความร้อน ทำให้สามารถเก็บรายงานของบุคคลที่มาสแกน เวลาที่สแกน อุณหภูมิขณะที่สแกนได้ทั้งหมดในทีเดียว ผู้ที่ต้องการเรียกดูข้อมูลของพนักงานทั้งมดก็สามารถเรียกดูได้จากรายงานที่ตัวเครื่องส่งไปได้ทันที ทำให้สามารถรู้ได้ในทันทีว่ามีคนที่อุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนดไว้หรือไม่

ภาพตัวอย่างแสดงการใช้งาน จะเห็นได้ว่าพนักงานสามารถสแกนหน้าที่เครื่องได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอดหน้ากากอนามัยและไม่ต้องสัมผัสอุปกรณ์ใดๆ เป็นการตัดปัจจัยในการแพร่เชื้อ COVID-19 ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นๆได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งยังวัดอุณหภูมิได้ในทีเดียว หากสังเกตุมุมซ้ายบน จะมีภาพแสดงการตรวจจับความร้อน ทำให้สามารถเก็บรายงานของบุคคลที่มาสแกน เวลาที่สแกน อุณหภูมิขณะที่สแกนได้ทั้งหมดในทีเดียว ผู้ที่ต้องการเรียกดูข้อมูลของพนักงานทั้งมดก็สามารถเรียกดูได้จากรายงานที่ตัวเครื่องส่งไปได้ทันที ทำให้สามารถรู้ได้ในทันทีว่ามีคนที่อุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนดไว้หรือไม่

หากเรามีเครื่องสแกนหน้าวัดอุณหภูมิใช้งานภายในองค์กร เราจะสามารถตรวจสอบอุณหภูมิของพนักงานได้ทุกคนเมื่อมาลงทะเบียนที่หน้าเครื่องก่อนเข้างาน โดยตัวเครื่องจะส่งรายงานทั้งเวลาที่มาลงทะเบียนพร้อมกับแจ้งอุณหภูมิของคนนั้นๆ เรียกได้ว่าตอบโจทย์การใช้งานกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เราต้องระวังโรคระบาดไม่ให้มาแพร่ในองค์กรเด็ดขาด

สนใจรับชมสินค้า
เครื่องสแกนหน้าวัดอุณหภูมิ

เครื่องบันทึกเวลา or Time Management I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over.ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ เครื่องบันทึกเวลา

เครื่องวัดอุณหภูมิคัดกรองคนป่วยออกจากพื้นที่

เครื่องวัดอุณหภูมิ
คัดกรองคนป่วยออกจากพื้นที่
เครื่องวัดอุณหภูมิ คัดกรองคนป่วยออกจากพื้นที่

ขอบคุณรูปภาพจาก pngwing

อย่างที่รู้กันดีว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กำลังทำลายสังคมและธุรกิจรอบๆตัว วิธีการเบื้องต้นคือการสวมหน้ากาก นอกจากเพื่อป้องกันโควิทมาสู่ตัวเราแล้ว ยังป้องกันที่เราจะไปแพร่สู่ผู้อื่นอีกด้วย แต่คุณรู้หรือไม่ คนที่สวมหน้ากากนั้นไม่ได้ปลอดภัยทุกคน เพราะมือของเรามีความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโควิทได้ง่าย หากเรานำมือมาสัมผัสหน้ากากที่เราใส่อยู่ หน้ากากนั้นก็จะเป็นตัวแพร่เชื้อโควิทได้ทันที จากหน้ากากที่เคยปลอดภัย อาจเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิทโดยที่คุณไม่ทันคิด กลายเป็นหน้ากากไม่อนามัย หน้ากากที่ไม่ปลอดภัยต่อคนรอบตัวคุณ

เครื่องบันทึกเวลา

ผู้คนที่มาในสถานที่ของท่านคงจะลำบากใจไม่น้อย หากเข้ามาในพื้นที่ของท่านแล้วไม่พบอุปกรณ์คัดกรองเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้คนรอบตัว อุปกรณ์เหล่านี้ถือเป็นทางออกที่ดีที่สุด ตราบใดที่เชื้อไวรัสชนิดนี้ยังคงอยู่  เพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครมีโอกาศติดเชื้อ COVID-19 จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถคัดกรองคนที่จะมาอยู่ใกล้ตัวเราได้ โดยการใช้อุปกรณ์เสริมที่จะช่วยวัดอุณหภูมิของคนรอบตัวเรา โดยจะเน้นคัดคนที่มีอุณหภูมิสูงกว่าที่เรากำหนดไว้ที่ตัวเครื่อง ให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในพื้นที่ปลอดภัยของเรา

หากเราสามารถคัดกรองบุคคลที่จะเข้าออกพื้นที่ของเราได้ นอกจากจะสร้างความปลอดภัยต่อบุคคลภายในองค์กรและทรัพย์สินที่มีค่าของท่านแล้ว ยังทำให้บุคคลภายในมั่นใจในความปลอดภัยที่ได้รับขณะอยู่ในพื้นที่ ช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวอีกด้วย


สนใจรับชมสินค้า เครื่องวัดอุณหภูมิ

เครื่องบันทึกเวลา or Time Management I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over.ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ เครื่องบันทึกเวลา

error: Content is protected !!

หากมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล, ต้องการยกเลิกการจัดเก็บข้อมูล สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่
02-739-4339 ต่อ 1700 หรือ dpo@dptf.co.th

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และ ประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานบนเว็บไซต์
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้มันได้ตามปกติและเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการใช้งานคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเรา

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้เก็บข้อมูลสาธารณะ เพื่อการวิเคราะห์และรวบรวมสถิติการใช้เว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ Google Analytics

 • คุกกี้สำหรับการติดตาม

  คุกกี้นี้รวบรวมข้อมูลสาธารณะ เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามและเสนอสินค้าให้ตรงตามความต้องการผ่านทางคู่ค้าของ Google และไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ Google Tag Manager

บันทึก