ประตูอัตโนมัติ

FlapGate คืออะไร

FlapGate คืออะไร
FlapGate คืออะไร

ขอบคุณรูปภาพจาก pngwing

FlapGate หรือ เครื่องกั้นทางเข้าออกอัตโนมัติ มีไว้เพื่อป้องกันและคัดกรองคนเข้าออกภายในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกอาคาร ซึ่งวัสดุแข็งแรงคงทน ใช้งานได้นาน ผลิตจากสแตนเลส 304 ซึ่งมีความทนทานและป้องกันการเกิดสนิมได้ นอกจากนั้นยังมีเซ็นเซอร์เพื่อป้องกันประตูหนีบบุคคล โดยเครื่องกั้นนี้ สามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ Tripod, Full Height, Speed Gate และ Half Height Gate นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบไบโอเมทริกซ์ต่างๆได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นระบบสแกนใบหน้า ระบบสแกนนิ้ว สแกนบัตรหรือคิวอาร์โค้ด ซึ่งสามารถปรับใช้ตามความต้องการของลูกค้าได้ ด้วยรูปลักษณ์ของตัวแพคเกจที่ดูทันสมัยคนส่วนใหญ่เขาจะนำไปติดไว้ตรงทางเข้าออกภายในอาคารการ FlapGate ของเราสามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้าและมี Option เพิ่มเติมได้ตามความต้องการของลูกค้าเช่นเดียวกัน อย่างเช่นหากลูกค้าต้องการ FlapGate แบบปีกผีเสื้อ และต้องการให้เพิ่มฟังก์ชั่นหรือ Option โดยการใส่ตัวนับจำนวนคนเข้าออก แบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

         FlapGate สามารถเพิ่มฟังก์ชั่นของแบตเตอรี่สำรองก็สามารถทำได้ โดยแบตเตอรี่สำรองหากมีไว้ก็จะสามารถสำรองไฟไว้ในยามฉุกเฉินอย่างเช่นไฟดับ ตัว FlapGate ก็ยังสามารถทำงานได้ตามปกติ มีระบบการแจ้งเตือน Alarm หากมีการเข้าออกแบบผิดวิธีหรือไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าออกหากเดินเข้ามาใกล้ ก็จะทำการแจ้งเตือนในทุกๆครั้ง

          FlapGate สามารถทำเป็นวันเวย์หรือทูเวย์ก็ได้ วันเวทูเวคืออะไร วันเวย์ก็คือเข้า 1 ช่องทาง ช่องทางนั้นต้องเข้าได้เท่านั้นออกก็ต้องออกช่องทางที่ 2 เท่านั้น เป็นการเข้า 1 ออก 1 ช่องทางใครทางมัน ส่วนทูเวย์นั้น ช่องทางแรกสามารถเข้าหรือออกก็ได้ ตัวนี้คือขึ้นอยู่กับตัวโปรแกรมสามารถเซ็ตที่ตัวโปรแกรมได้มันเป็นฟังก์ชั่นการทำงานของ

          FlapGate จะมี Controller มีโปรแกรมโปรแกรมก็จะควบคุมในการทำงานหรือในการเซ็ตข้อมูลต่างๆกำหนดสิทธิ์ต่างๆให้บุคคลนั้นๆเข้าหรือออกได้ ในตอนนี้ช่วงโรคระบาดโควิค FlapGate นี้ก็จะได้รับความนิยมค่อนข้างเพิ่มมากขึ้นโดยใช้ตัวลีดเดอร์ในการสั่งเกตเปิดหรือปิดจะเป็นตัวสแกนหน้าพร้อมวัดอุณหภูมิในการเข้าภายในอาคารนั้นๆเพื่อช่วยคัดกรองบุคคล มันดีอย่างไรก็คือ 1 มันจะลดการสัมผัสเนื่องจากสแกนใบหน้าและสามารถวัดอุณหภูมิได้ไปในพร้อมๆกัน หากมีไข้เกินอุณหภูมิที่เรากำหนดไว้หรือตามอาคารนั้นๆกำหนดไว้ก็จะมีการแจ้งเตือนเช่นเดียวกันและไม่สามารถเดินทางผ่าน FlapGate ได้อันนี้คือการทำงานที่ทำควบคู่ไปพร้อมๆกัน

FlapGate หรือ เครื่องกั้นทางเข้าออกอัตโนมัติ มีไว้เพื่อป้องกันและคัดกรองคนเข้าออกภายในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกอาคาร ซึ่งวัสดุแข็งแรงคงทน ใช้งานได้นาน ผลิตจากสแตนเลส 304 ซึ่งมีความทนทานและป้องกันการเกิดสนิมได้ นอกจากนั้นยังมีเซ็นเซอร์เพื่อป้องกันประตูหนีบบุคคล โดยเครื่องกั้นนี้ สามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ Tripod, Full High, Speed Gate และ Half High Gate นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบไบโอเมทริกซ์ต่างๆได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นระบบสแกนใบหน้า ระบบสแกนนิ้ว สแกนบัตรหรือคิวอาร์โค้ด ซึ่งสามารถปรับใช้ตามความต้องการของลูกค้าได้ ด้วยรูปลักษณ์ของตัวแพคเกจที่ดูทันสมัยคนส่วนใหญ่เขาจะนำไปติดไว้ตรงทางเข้าออกภายในอาคารการ FlapGate ของเราสามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้าและมี Option เพิ่มเติมได้ตามความต้องการของลูกค้าเช่นเดียวกัน อย่างเช่นหากลูกค้าต้องการ FlapGate แบบปีกผีเสื้อ และต้องการให้เพิ่มฟังก์ชั่นหรือ Option โดยการใส่ตัวนับจำนวนคนเข้าออก แบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

 

FlapGate สามารถเพิ่มฟังก์ชั่นของแบตเตอรี่สำรองก็สามารถทำได้ โดยแบตเตอรี่สำรองหากมีไว้ก็จะสามารถสำรองไฟไว้ในยามฉุกเฉินอย่างเช่นไฟดับ ตัว FlapGate ก็ยังสามารถทำงานได้ตามปกติ มีระบบการแจ้งเตือน Alarm หากมีการเข้าออกแบบผิดวิธีหรือไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าออกหากเดินเข้ามาใกล้ ก็จะทำการแจ้งเตือนในทุกๆครั้ง

 

FlapGate สามารถทำเป็นวันเวย์หรือทูเวย์ก็ได้ วันเวทูเวคืออะไร วันเวย์ก็คือเข้า 1 ช่องทาง ช่องทางนั้นต้องเข้าได้เท่านั้นออกก็ต้องออกช่องทางที่ 2 เท่านั้น เป็นการเข้า 1 ออก 1 ช่องทางใครทางมัน ส่วนทูเวย์นั้น ช่องทางแรกสามารถเข้าหรือออกก็ได้ ตัวนี้คือขึ้นอยู่กับตัวโปรแกรมสามารถเซ็ตที่ตัวโปรแกรมได้มันเป็นฟังก์ชั่นการทำงานของ

 

FlapGate จะมี Controller มีโปรแกรมโปรแกรมก็จะควบคุมในการทำงานหรือในการเซ็ตข้อมูลต่างๆกำหนดสิทธิ์ต่างๆให้บุคคลนั้นๆเข้าหรือออกได้ ในตอนนี้ช่วงโรคระบาดโควิค FlapGate นี้ก็จะได้รับความนิยมค่อนข้างเพิ่มมากขึ้นโดยใช้ตัวลีดเดอร์ในการสั่งเกตเปิดหรือปิดจะเป็นตัวสแกนหน้าพร้อมวัดอุณหภูมิในการเข้าภายในอาคารนั้นๆเพื่อช่วยคัดกรองบุคคล มันดีอย่างไรก็คือ 1 มันจะลดการสัมผัสเนื่องจากสแกนใบหน้าและสามารถวัดอุณหภูมิได้ไปในพร้อมๆกัน หากมีไข้เกินอุณหภูมิที่เรากำหนดไว้หรือตามอาคารนั้นๆกำหนดไว้ก็จะมีการแจ้งเตือนเช่นเดียวกันและไม่สามารถเดินทางผ่าน FlapGate ได้อันนี้คือการทำงานที่ทำควบคู่ไปพร้อมๆกัน

จากสินค้าข้างต้นนะคะ ปิ๊วยินดีออกแบบตามการใช้งานหรือตามความต้องการของลูกค้าได้ โดยที่ลูกค้าสามารถเลือกให้เหมาะสมกับองค์กรที่ท่านทำงานอยู่ได้นะคะ

ติดต่อมาได้เลยนะคะ ปิ๊วยินดีให้คำปรึกษาค่ะ
ระบบประตูอัตโนมัติ

PIW SUPAPORN

Sales Executive , DPTF

ประตูอัตโนมัติ or FlapGate I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over.ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ประตูอัตโนมัติ

ระบบ Access Control เพื่อความปลอดภัยของพื้นที่

ระบบ Access Control
เพื่อความปลอดภัยของพื้นที่
ระบบ Access Control เพื่อความปลอดภัยของพื้นที่

ขอบคุณรูปภาพจาก pngwing

ในสถานการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์จากโรคระบาดและความปลอดภัยของพื้นที่ สำนักงาน บริษัทฯ โรงงาน บ้าน คอนโด ถือว่าสำคัญมาก การมองหาระบบที่จะช่วยในการควบคุม และตรวจสอบ สรุปผล รายงาน สถานการณ์ ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และสามารถต่อยอดระบบได้ในอนาคต ภายใต้ Application Program ควบคุมเดียวกัน สินค้าที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ การบริหารที่ง่าย และรวบรวมหลากหลายระบบภายใต้ System เดียวกัน “ZK Teco” Brand โปรแกรม ZKBioSecurity ที่มีรูปแบบฟังชั่นดังนี้

ในสถานการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์จากโรคระบาดและความปลอดภัยของพื้นที่ สำนักงาน บริษัทฯ โรงงาน บ้าน คอนโด ถือว่าสำคัญมาก การมองหาระบบที่จะช่วยในการควบคุม และตรวจสอบ สรุปผล รายงาน สถานการณ์ ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และสามารถต่อยอดระบบได้ในอนาคต ภายใต้ Application Program ควบคุมเดียวกัน สินค้าที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ การบริหารที่ง่าย และรวบรวมหลากหลายระบบภายใต้ System เดียวกัน “ZK Teco” Brand โปรแกรม ZKBioSecurity ที่มีรูปแบบฟังชั่นดังนี้

ACCESS CONTROL

Access Control

Access Control คือ อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการเข้าออก โดยจะเน้นไปที่ระบบการล็อคประตูหรือทางเข้าออกต่างๆตามที่เราต้องการ โดยควบคุมผ่านอุปกรณ์ที่เราตั้งค่าไว้ ผู้ที่มีสิทธิหรือถือครองอุปกรณ์ที่ใช้ยืนยันตัวตนที่ผู้ดูแลระบบมอบให้เท่านั้น ถึงจะผ่านจุดที่เราติดตั้งอุปกรณ์

TIME ATTENDANCE

Time Attendance

Time Attendance คือ ระบบบริหารจัดการเวลาภายในองค์กร ใช้สำหรับบันทึกเวลาบุคลากรเวลาเข้างาน – เวลาออกงาน ข้อมูลที่ตัวระบบเก็บได้สามารถเรียกดูย้อนหลัง เพื่อระบุจำนวนชั่วโมงในการทำงานของพนักงานแต่ละคน โดยมีวิธีการยืนยันตัวตนหลายแบบ ทั้งการใช้ นิ้วมือ ฝ่ามือ ใบหน้า ม่านตา บัตรพลาสติกและการกดรหัส

CAR PARK

Cardpark

Car Park คือ ระบบบริหารลานจอดรถ โดยใช้ไม้กั้นเป็นตัวควบคุมรถที่ผ่านเข้า-ออก โดยมีระบบการอ่านหลายแบบ ทั้งการใช้บัตร(ระบบลานจอดรถทั่วไป ที่รับบัตรเมื่อเข้า จ่ายตังเมื่อออก) การใช้ตัวส่งสัญญาณ(ใช้บนทางด่วนหรือหมู่บ้านจัดสรรค์) และการอ่านจากทะเบียนรถ ทั้งนี้เงื่อนไขในการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ 

CANTEEN

Canteen หรือ ระบบบริหารศูนย์อาหาร มักถูกใช้ในรูปแบบบัตรแทนเงินสดเพื่อป้องกันความสกปรกจากธนบัตรลงไปปนเปื้อนในอาหาร โดยผู้จำหน่ายบัตรจะต้องกรอกมูลค่าของเงินผู้ซื้อเสนอมาให้ เพื่อนำไปใช้ในการจับจ่ายใช้สอยภายในพื้นที่ให้บริการของศูนย์อาหาร

GUARD TOUR

Guard tour หรือ ระบบตรวจเช็คความปลอดภัย สามารถใช้ในการตรวจสอบว่าบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ได้มาจุดที่กำหนดไว้และเวลาเท่าใด สามารถดูรีพอทย้อนหลังได้ตลอดเวลา เหมาะกับงานรักษาความปลอดภัย การลาดตระเวณต่างๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่ของคุณ 

VISITOR MANAGEMENT

Visitor management

Visitor Management หรือ ระบบบริหารจัดการผู้มาเยือน ใช้ระบุตัวตนของบุคคลที่มาจากภายนอกองค์กร โดยเก็บข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นผ่านบัตรประชาชนหรือกรอกแบบฟอร์มต่างๆ แล้วนำเข้าระบบเพื่อมอบบัตร Visitor ที่ผูกกับข้อมูลของบุคคลที่มาติดต่อ อีกทั้งยังระบุเวลาเข้า-ออกของที่มาติดต่อ

LIFT ACCESS

Lift Access หรือ ระบบควบคุมลิฟท์ ติวลิฟท์ที่มีระบบ Access เข้ามาควบคุม จะต่างจากลิฟท์ทั่วไปที่ผู้ใช้สามารถกดชั้นที่ต้องการได้ด้วยตนเอง แต่ Lift Access ผู้ใช้งานจะไปได้เฉพาะชั้นที่ระบุเท่านั้น โดยจะไม่มีเลขชั้นให้กดที่ตัวลิฟท์ เมื่อต้องการไปที่ชั้นใด ต้องแจ้งกับ Reception ให้ทราบ เป็นการจำกัดการเข้าถึงพื้นที่ทั้งชั้น โดยใช้ลิฟท์เป็นประตูนั่นเอง

FLAP GATE

Flap Gate

Flap Gate คือ ระบบกั้นประตู มีหลายแบบหลายโมเดล ทั้งแบบ Tripod turnstile, Full height turnstile, Swing barriers, Speed gate turnstile, Sliding barriers และ Half height gate พบเห็นได้ตาม อาคารสำนักงานต่างๆ รถไฟฟ้า สนามบิน ก็จะมีการใช้ประตูประเภทนี้ ผู้ที่ต้องการผ่านประตูส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นบัตรที่สามารถส่งสัญญาณเพื่อให้ประตูทำงาน 

จากบทความที่ว่ามาข้างต้น เราหวังว่าผู้อ่านจะเข้าใจความหมายของแต่ละประเภทของระบบ Access Control ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ฟังก์ชั่นไหนที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ ควรเลือกให้พอดีกับการใช้งาน เพื่อช่วยแก้ปัญหาโรคระบาด คัดกรองคนและเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

สนใจรับชมสินค้า

ระบบ Access Control

เครื่องบันทึกเวลา or Time Management I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over.ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ เครื่องบันทึกเวลา

เทคโนโลยี Access Control System ที่ควรรู้
เข้าสู่นวัตกรรม Integrated Security Solution

Access Control

จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีปัจจุบัน ระบบความปลอดภัยสำหรับแต่ละองค์กร บริษัท โรงงาน และอื่น ๆ มีรูปแบบให้เลือกหลากหลายตามความต้องการลูกค้า ระบบควบคุมประตูสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ได้หลากหลาย โดยใช้โปรแกรมบริหารเดียวกันในการควบคุม โดยระบบกำลังเข้าสู่นวัตกรรมที่เรียกว่า ‘Integrated Security Solution’ มากขึ้น เพื่อง่าย และสะดวกในการบริหารงานระบบ

โดยระบบถูกออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์

– ระบบควบคุมการเข้าออกแบบอัตโนมัติ ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้กำหนดสิทธิ์ในการเข้าออก ให้กับบุคลากรภายในที่เกี่ยวข้อง
– ป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดจากบุคคลภายนอก
– มีการบริหารจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพสามารถกำหนดช่วงเวลา ที่อนุญาตให้ผ่านเข้าออก และกำหนดสิทธิ์ในการเข้าออกแต่ละประตูแยกกันได้อย่างอิสระ
– มีทั้งระบบ Standalone สำหรับทางเข้าออกเดี่ยว หรือสำหรับ อาคารขนาดเล็ก และระบบ Network ที่สามารถใช้ควบคุมทางเข้าออกทั้งหมด จากจุดควบคุมเพียงจุดเดียวหรือหลายจุดก็ตาม ซึ่งเหมาะสำหรับอาคารขนาดใหญ่ ทั้งนี้สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่ต่าง ๆ ตามความต้องการ ปรับใช้ได้กับองค์กรทั่วไป
– เลือกรูปแบบการขออนุญาตเข้าออกได้หลายวิธี ซึ่งอาจตรวจสอบสิทธิ์ โดยใช้รหัส, บัตร หรือลายนิ้วมือ สแกนใบหน้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเลือกใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น
– สามารถประยุกต์ใช้เพื่อ ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้อีกมากมาย เช่น ใช้สำหรับรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่จะต้องไปตรวจสอบความปลอดภัยยังจุดต่าง ๆ ของอาคาร, ใช้เชื่อมต่อกับระบบ Time Attendance ระบบรายงานการเข้าออกและคำนวณเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน หรือการใช้งานด้านอื่น ที่จะต้องอาศัยข้อมูล การผ่าน เข้าออกยังจุดต่าง เช่น ระบบไม้กั้นรถยนต์

ปัจจุบันบัตรที่นิยมใช้แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. บัตร Proximity ที่ทำงานอยู่ในย่านความถี่ 125 KHZ

2. บัตร Smart Cards ที่ทำงานย่านความถี่ 13.56 MHZ

ระบบ Access Control System  แบ่งเป็น 2 แบบ

1. แบบ Stand Alone Systems คือ ระบบทั้งหมดทำงานได้อิสระภายใน ชุดตัวเครื่องอ่านแบบStand-Alone เพียงเครื่องเดียว ไม่ต้องเชื่อมต่อกับ ตู้ควบคุมระบบ หรือ ต่อกับ เครื่องคอมพิวเตอร์
2. แบบ Access Controller Network คือ ระบบที่ต้องนำอุปกรณ์ควบคุมทั้งหมด มาต่อทำงานร่วมกันจนเป็นระบบ เช่นเครื่องอ่านบัตรเข้า ต่อกับเครื่องอ่านบัตรออก ต่อ อุปกรณ์ล็อคไฟฟ้าต่างๆ รวมถึง อุปกรณ์เสริมระบบอื่นๆ แล้วไป ต่อกับตู้ควบคุมระบบในการควบคุมการทำงาน หรือต่อเข้ากับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ควบคุมระบบต่างๆ ด้วยโปรแกรมซอฟแวร์ มี Function หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการปัจจุบัน-อนาคต ของลูกค้า

โดยหลักการทํางานของ Access Control Management System มีกระบวนการดำเนินการดังนี้คือ

1. กําหนดผู้ใช้งานระบบว่ามีใครบ้าง (สมาชิก)
2. กําหนดค่าอุปกรณ์ ที่ต้องการควบคุมการใช้งานว่ามีอะไรบ้าง
3. กําหนดกระบวนการใช้งานของผู้ใช้งานระบบว่ามีอะไรบ้าง  (สิทธิการเข้าออกประตู)
4. กําหนดการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละคนว่าผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถทำงานอะไรได้บ้างและใช้งานอุปกรณ์ใดได้บ้าง

การควบคุมการเข้าถึงสามารถติดตั้งได้ที่ทางเข้า-ออกอาคาร (Access Control) ลานจอดรถ (Car park)  ลิฟท์ (Lift system)  ชุดกั้นอัติโนมัติ (Flap Gate Barrier) หรือสิ่งกีดขวางทางกายภาพอื่น ๆ ที่ให้การเข้าถึงสามารถควบคุมด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติจุดเชื่อมต่อที่เป็นประตูจะควบคุมการเข้าถึงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถมีหลายองค์ประกอบ โดยพื้นฐานจะเป็นระบบล็อคไฟฟ้า (Megnetic Lock) โดยจะล็อคหรือปลดล็อคโดยการใช้สวิทช์ ซึ่งอาจจะมีปุ่มกดรหัสที่ถูกป้อนจากเครื่องอ่านบัตร เครื่องอ่านลายนิ้วมือ สแกนใบหน้า หรืออุปกรณ์บัตร RFID ในการตรวจสอบ ตำแหน่งของประตูสวิทช์ ถ้ารหัสตรงกันประตูจะทำการปลดล็อค และสามารถผ่านเข้าบริเวณนั้นได้ โดยอัติโนมัติ ให้ระบบควบคุมพื้นที่เข้าออกอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเวลาปรกติ วันหยุด และอื่น ๆ พร้อมเก็บ Transection สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

error: Content is protected !!

หากมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล, ต้องการยกเลิกการจัดเก็บข้อมูล สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่
02-739-4339 ต่อ 1700 หรือ dpo@dptf.co.th

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และ ประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานบนเว็บไซต์
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้มันได้ตามปกติและเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการใช้งานคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเรา

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้เก็บข้อมูลสาธารณะ เพื่อการวิเคราะห์และรวบรวมสถิติการใช้เว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ Google Analytics

 • คุกกี้สำหรับการติดตาม

  คุกกี้นี้รวบรวมข้อมูลสาธารณะ เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามและเสนอสินค้าให้ตรงตามความต้องการผ่านทางคู่ค้าของ Google และไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ Google Tag Manager

บันทึก