Slip เงินเดือน ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

Slip เงินเดือนนั้นมีความจำเป็นอย่างไร เมื่อคุณต้องทำธุรกรรมกับธนาคารไม่ว่าจะเป็น การยื่นขอสมัครบัตรเครดิต รวมถึง การยื่นขอสินเชื่อในรูปแบบต่าง ๆ การมี Slip เงินเดือนในรูปแบบคาร์บอน จะช่วยให้คุณเกิดความน่าเชื่อถือในด้านการเงิน เนื่องจากมีการรับรองจากบริษัทว่าคุณคือผู้มีรายได้ประจำ และมีหลักฐานการแสดงรายได้ที่มีความน่าเชื่อ เมื่อเห็นความสำคัญของ Slip เงินเดือนในรูปแบบคาร์บอนแล้วนั้น เรามาศึกษากันว่า Slip เงินเดือนในรูปแบบคาร์บอนที่ดี นั้นควรมีลักษณะอย่างไร

สลิปเงินเดือน

คำถามที่พบบ่อยคือ

ทำไมต้องเป็นซอง 3 ชั้น ใช้ 2 ชั้นไม่ได้หรือ?
คำตอบของเรื่องนี้ คือ การใช้ซองเงินเดือนที่เป็น 3 ชั้น ชั้นที่ 1 จะช่วยลดแรงกระแทกของหัวเข็มของเครื่องพิมพ์ ทำให้น้ำหนักการพิมพ์ที่กดลงไปที่ชั้นที่ 2 ไม่หนักมาก สำคัญที่สุดคือ สามารถช่วยป้องกันการมองเห็นข้อมูลรายได้ที่พิมพ์ลงไป ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า ข้อมูลเงินเดือน เป็นข้อมูลที่เป็นความลับที่สุดดังนั้นการใช้ซองเงินเดือนที่เป็น 2 ชั้น จะไม่สามารถป้องกันการมองเห็นได้แต่อย่างใด ถือเป็นข้อแตกต่างที่บริษัทฯ ไม่ควรมองข้าม

แล้วรูปแบบควรมีลักษณะแบบใด?
Slipเงินเดือน ที่ดีควรมีการออกแบบลาย Pattern ที่จะช่วยให้สามารถปิดบังข้อมูลภายในได้ รวมถึงการเลือกสีของ Pattern ถือเป็นอีกตัวแปรที่สำคัญ เนื่องจาก หากใช้ซอง 3 ชั้นแต่ใช้สีของ Pattern ที่เป็นสีโทนอ่อน จะทำให้ซองเงินเดือนของคุณสามารถมองเห็นได้จากภายนอก ดังนั้น ควรเลือกออกแบบสีที่เป็นโทนสีเข้ม ยกตัวอย่างเช่น สีดำ สีน้ำเงิน สีม่วง หรือสีเขียวเข้ม เป็นต้น

หากคุณกำลังต้องการคำปรึกษาด้านการออกแบบ Slip เงินเดือน

สามารถติดต่อทีมฝ่ายขายของเราเพื่อรับคำปรึกษา

กระดาษต่อเนื่อง

กระดาษต่อเนื่อง or สลิปเงินเดือน I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over.ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ  ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟฟ ฟ ฟ ฟ ฟ  ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ กระดาษต่อเนื่อง

คำถามที่พบบ่อยคือ ทำไมต้องเป็นซอง 3 ชั้น ใช้ 2 ชั้นไม่ได้หรือ ?
คำตอบของเรืองนี้ คือ การใช้ซองเงินเดือนที่เป็น 3 ชั้น ชั้นที่ 1 จะช่วยลดแรงกระแทกของหัวเข็มของเครื่องพิมพ์ ทำให้น้ำหนักการพิมพ์ที่กดลงไปที่ชั้นที่ 2 ไม่หนักมาก สำคัญที่สุดคือ สามารถช่วยป้องกันการมองเห็นข้อมูลรายได้ที่พิมพ์ลงไป ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า ข้อมูลเงินเดือน เป็นข้อมูลที่เป็นความลับที่สุด ดังนั้นการใช้ซองเงินเดือนที่เป็น 2 ชั้น จะไม่สามารถป้องกันการมองเห็นได้แต่อย่างใด ถือเป็นข้อแตกต่างที่บริษัทฯ ไม่ควรมองข้าม
แล้วรูปแบบควรมีลักษณะแบบใด?
Slip เงินเดือน ที่ดี ควรมีการออกแบบลาย Pattern ที่จะช่วยให้สามารถปิดบังข้อมูลภายในได้ รวมถึงการเลือกสีของ Pattern ถือเป็นอีกตัวแปรที่สำคัญ เนื่องจาก หากใช้ซอง 3 ชั้นแต่ใช้สีของ Pattern ที่เป็นสีโทนอ่อน จะทำให้ซองเงินเดือนของคุณสามารถมองเห็นได้จากภายนอก ดังนั้น ควรเลือกออกแบบสีที่เป็นโทนสีเข้ม ยกตัวอย่างเช่น สีดำ สีน้ำเงิน สีม่วง หรือสี

หากคุณกำลังต้องการคำปรึกษาด้านการออกแบบ Slip เงินเดือน

สามารถติดต่อทีมฝ่ายขายของเราเพื่อรับคำปรึกษา

กระดาษต่อเนื่อง