Show sidebar
ริบบอนสีสำหรับเครื่องพิมพ์บัตร
Close

หมึกพิมพ์สี YMCKT(forSD)

พิมพ์สี 256 เฉด พร้อมเคลือบกัน UV
พิมพ์ได้ 500 บัตร/ม้วน
สำหรับเครื่องพิมพ์บัตรรุ่น SD260, SD360 ,SD460

ริบบอนสีสำหรับเครื่องพิมพ์บัตร
Close

หมึกพิมพ์สี YMCKT-KT(forSD)

พิมพ์สีด้านหน้า พิมพ์ดำด้านหลัง พร้อมเคลือบกัน UV
พิมพ์ได้ 300-350 บัตร/ม้วน
สำหรับเครื่องพิมพ์บัตรรุ่น SD360 ,SD460

ริบบอนดำสำหรับเครื่องพิมพ์บัตร
Close

หมึกพิมพ์สีดำพร้อมเคลือบ KT(forSD)

พิมพ์ได้ 1,000 บัตร/ม้วน
สำหรับเครื่องพิมพ์บัตรรุ่น SD260, SD360 ,SD460

ริบบอนสีสำหรับเครื่องพิมพ์บัตร
Close

หมึกพิมพ์สี YMCKT(forCD)

พิมพ์สี 256 เฉด พร้อมเคลือบกัน UV
พิมพ์ได้ 500 บัตร/ม้วน
สำหรับเครื่องพิมพ์บัตรรุ่น CD800

ริบบอนดำสำหรับเครื่องพิมพ์บัตร
Close

หมึกพิมพ์สีดำ(forCD)

พิมพ์ได้ 1,500 บัตร/ม้วน
สำหรับเครื่องพิมพ์บัตรรุ่นCD

ริบบอนสำหรับ CR805
Close

หมึกพิมพ์สี YMCKP(forCR)

พิมพ์สี 256 เฉด พร้อมเคลือบ
พิมพ์ได้ 1,000 บัตร/ม้วน
ความละเอียด 600 dpi
สำหรับเครื่องพิมพ์บัตรรุ่น CR805

บัตรทำความสะอาดเครื่องพิมพ์บัตร
Close

แผ่นทำความสะอาดหัวพิมพ์

สำหรับทำความสะอาดหัวพิมพ์
1 แพ็ค มี 10 แผ่น

ลูกกลิ้งทำความสะอาดเครื่องพิมพ์บัตร
Close

ลูกกลิ้งทำความสะอาดบัตรก่อนการพิมพ์

สำหรับทำความสะอาดบัตรก่อนพิมพ์
1 แพ็ค มี 5 ชิ้น

ชุดทำความสะอาดเครื่องพิมพ์บัตร
Close