Card Personalization Services

Data Print Services

Scanning Services

Card Personalization Services

บริษัทฯเป็นผู้นำด้านการ ผลิตบัตรพลาสติก เช่น บัตรสมาร์ทการ์ด บัตรพนักงาน บัตรสมาชิก บัตรชำระเงิน บัตรคีย์การ์ด บัตรจอดรถ รวมถึงการให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลลงบนบัตร ด้วยเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย พร้อมทั้งมีนโยบายการรักษาความลับและความปลอดภัยด้านข้อมูล
บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Visa Mastercard UPI และ JCB
หากคุณกำลังมองหาผู้ผลิตบัตรพลาสติกครบวงจร เราสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้

  • Chip Encoding
  • Embossing
  • Indent
  • Magnetic Stripe Encoding
  • Photo Printing
  • Thermal Printing

Data Print Services

บริการพิมพ์เอกสาร จำนวนมาก และ นำส่งไปรษณีย์ บริการครบวงจรตั้งแต่ การออกแบบสิ่งพิมพ์ ผลิตแบบฟอร์ม / ซองหน้าต่าง / แผ่นพับ พิมพ์ข้อมูล พับและแทรกแผ่นพับใส่ซองจดหมาย คัดแยกรหัสไปรษณีย์ บรรจุลงถุงไปรษณีย์ พร้อมให้ไปรษณีย์ไทยนำไปแจกจ่ายได้ทันที รวมถึง บริการพิมพ์รายชื่อบนสื่อโฆษณา เพื่อส่งไปรษณีย์ บริการพิมพ์รายชื่อเพื่อจัดส่งของขวัญ / ของรางวัล นอกจากนี้ ยังมี บริการแสกนเอกสาร เพื่อบันทึกเป็นเอกสารอิเล็คโทรนิกส์ พร้อม โปแกรมการค้นหาเอกสาร ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ให้ความสำคัญกับการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสูงสุด ทุ่มเทลงทุนทั้งระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ บุคคลากร และระบบจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

อุปกรณ์ครบครันและทันสมัย ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ไม่มีวันหยุด เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด และตรงตามเวลาที่กำหนด รองรับความต้องการที่หลากหลาย เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และโอกาสได้อย่างทันที
ไว้วางใจได้ในระบบศูนย์สำรองการผลิตแห่งที่สอง สามาถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุดติดขัด หากศูนย์พิมพ์และบรรจุซองหลักเกิดปัญหา

Scanning Services

บริการรับแสกนเอกสารจำนวนมากให้เป็นไฟล์ภาพเพื่อเก็บเป็นสำเนาอิเล็คทรอนิกส์ เชื่อมั่นได้ในระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และมาตรฐานของ Visa/MasterCard

รับสแกนเอกสาร

สบายใจได้สำหรับโปรแกรมการค้นหาเอกสารที่สะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย ไว้วางใจได้สำหรับการเก็บรักษาไฟล์ข้อมูลให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ และสามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อเทคโนโลยี่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงให้บริการรวมไปรับเอกสาร ณ คลังเก็บเอกสาร ดูแลจัดการต้นฉบับเอกสารให้อยู่ในสภาพเดิม ก่อนนำส่งกลับไปเก็บรักษาที่คลังเอกสาร รับประกันความสมบูรณ์ของไฟล์ข้อมูลที่จัดเก็บ และต้นฉบับเอกสารที่ส่งคืน