ร่วมงานกับเรา

บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนไทย – ญี่ปุ่น เป็นผู้ผลิต ATM รายแรกในประเทศไทยและผู้นำด้านตลาดแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์, บัตรพลาสติก, เครื่องบันทึกเวลา “AMANO” ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, บุคลิกดี, มนุษย์สัมพันธ์ดี และรักความก้าวหน้า

บริษัทมีสวัสดิการให้ดังนี้

 • ข้าวฟรี
 • รถรับส่ง
 • Nursery
 • รางวัลอายุงาน
 • กิจกรรมประจำปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • กองทุนประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัส-เงินพิเศษประจำปี
 • สวัสดิการของขวัญการมีบุตร
 • โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์
 • ประกันชีวิตสำหรับพนักงานทุกคน
 • เงินช่วยเหลือพิธีศพพนักงานและครอบครัว
 • ประกันสุขภาพสำหรับบุตรและคู่สมรสของพนักงาน