บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด

 บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท เอมโก้ โฮลดิ้ง จำกัด ประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 133 ล้านบาท โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ และมีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง บริษัทฯ เป็นทั้งผู้ผลิตและจำหน่าย บัตรพลาสติก กระดาษฟอร์มต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบบครบวงจร อาทิ เครื่องบันทึกเวลาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ระบบออกบัตร และระบบป้องกันการจารกรรมโปรแกรมและเอกสารอีเล็คโทรนิคส์
บริษัทฯยังเป็นผู้ให้บริการผลิตแทน (Outsourcing Services)
ได้แก่ การให้บริการพิมพ์ข้อมูลและจัดส่งไปรษณีย์จำนวนมาก และบริการลงข้อมูลบนบัตร

โรงงานของเรา

ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เป็นโรงงานที่ผลิตกระดาษฟอร์มและบัตรพลาสติก ที่ได้รับมาตรฐาน ISO และยังได้รับความไว้วางใจในเรื่องความปลอดภัย ว่าข้อมูลของท่านจะไม่หลุดออกไปอย่างแน่นอน ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่เรามี

DPTF โรงงาน

ออฟฟิสของเรา

ตั้งอยู่ที่ถนนประเวศ เป็นออฟฟิสที่สะดวกในการเดินทาง ด้วยความที่ใกล้กับทางด่วนและรถไฟฟ้า โครงสร้างอาคารถูกออกแบบด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย รองรับการใช้งานเป็นอย่างดี เพื่อให้พนักงานและลูกค้าของเรา ได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ดี ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการทำงาน

ปณิธานของเรา

สร้างสรรค์ รับมาพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องความรู้เทคโนโลยีจาก บริษัท ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด รวมทั้งบริษัทที่น่าเชื่อถืออื่นๆในโลก เพื่อนำเสนอสินค้าที่ดี มีคุณภาพ พร้อมบริการที่เป็นเลิศในราคาที่ยุติธรรมให้กับลูกค้า โดยยึดหลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่ดี พร้อมทั้งคำนึงถึงผลกำไรและชื่อเสียง ซึ่งจะแบ่งปันกันระหว่าง ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการเก็บความลับและปกป้องข้อมูลของลูกค้า ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวม และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจภายในประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอนาคตเพื่อเป็นที่หนึ่งในอุตสาหกรรมโดยยึดโยงกับแบบอย่างนำของ TFJ และเพื่อเป็นเกณฑ์ให้กับบริษัทในกลุ่ม TFJ นอกประเทศญี่ปุ่น ในด้านความโปร่งใสและการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เราจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยจิตวิญญาณว่า “แต่ละคนเพื่อส่วนรวมและส่วนรวมเพื่อทุกคน” พร้อมทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้และการแสดงออกทางความคิดของพนักงานอย่างเสรีเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เราจะมุ่งมั่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดเท่าที่สามารถจะให้ได้และแนะแนวทางในการสนับสนุนให้แก่ DPTF เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามพันธกิจที่กล่าวไว้อย่างราบรื่น รวมถึงการร่วมมือกันกับ TFCL ในการกระตุ้นให้เกิดเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคตร่วมกัน

ความเป็นมาเป็นไป

Scroll To Top