ความแตกต่างที่เหนือกว่าของ เครื่องพิมพ์บัตรPigment

เครื่องพิมพ์บัตรPigment

ความแตกต่างที่เหนือกว่า
ของเครื่องพิมพ์บัตรแบบ Pigment
เครื่องพิมพ์บัตรPigment

ขอบคุณรูปภาพจาก pngwing

มารู้จักเทคโนโลยีของ เครื่องพิมพ์บัตรPigment แบบตั้งโต๊ะ โดยการพิมพ์แบบ Retransfer ช่วยให้สามารถพิมพ์แบบ over-the-edge ได้อย่างแท้จริง แม้บนพื้นผิวที่ไม่เรียบเช่นสมาร์ทการ์ด เมื่อใช้ร่วมกับเทคโนโลยีหมึกสี 600 DPI ก็จะให้ภาพที่มีคุณภาพสูงขึ้นด้วยสีที่แท้จริง ภาพบนบัตรตรงกับภาพ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ข้อความสามารถอ่านได้ถึง 1.5 พอยต์อักษร (รวมถึงตัวอักษรจีนและข้อกำหนดในการใช้เส้นละเอียด) และบัตรที่กันแสง UV จะไม่ลดลง ตลอดอายุการใช้งานของบัตรจนถึงปัจจุบัน

          มารู้จักเทคโนโลยีของ เครื่องพิมพ์บัตรPigment แบบตั้งโต๊ะ โดยการพิมพ์แบบ Retransfer ช่วยให้สามารถพิมพ์แบบ over-the-edge ได้อย่างแท้จริง แม้บนพื้นผิวที่ไม่เรียบเช่นสมาร์ทการ์ด เมื่อใช้ร่วมกับเทคโนโลยีหมึกสี 600 DPI ก็จะให้ภาพที่มีคุณภาพสูงขึ้นด้วยสีที่แท้จริง ภาพบนบัตรตรงกับภาพ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ข้อความสามารถอ่านได้ถึง 1.5 พอยต์อักษร (รวมถึงตัวอักษรจีนและข้อกำหนดในการใช้เส้นละเอียด) และบัตรที่กันแสง UV จะไม่ลดลง ตลอดอายุการใช้งานของบัตรจนถึงปัจจุบัน

เครื่องพิมพ์บัตร Pigment
ขอบคุณรูปภาพจาก ENTRUST

ความทนทานในการพิมพ์บัตรแบบPigment

ความทนทานในการพิมพ์บัตรแบบPigment
ข้อดีของเครื่องพิมพ์บัตรPigment

1. เป็นเทคโนโลยีหมึกระเหิดของสี เทคโนโลยีหมึกสีแบบ Pigment เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการพิมพ์บัตรประจำตัว ทำให้มี ความคมชัด ความคงทนของสี ส่งผลให้บัตรมีอายุการใช้งานยาวนานเหนือกว่า Dye Sublimation

2. Pigment Ink เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อมีการคล้องบัตรในลักษณะที่มองเห็นได้ทั้งกลางแจ้งและในร่ม การสัมผัสรับแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์อาจส่งผลเสียต่อภาพบนบัตรและจะยิ่งแย่ไปกว่านั้น หากพนักงานทำงานกลางแจ้งในแสงแดด แสง UV หรือ การติดป้าย ID ไว้ที่แผงหน้าปัดของรถระหว่างขับรถกลับบ้าน อาจส่งผลกระทบต่อโลโก้ (Logo)หรือภาพต่างๆ แต่การใช้เทคโนโลยีหมึกสีแบบ Pigment Ink ป้องกันแสง UV ไม่ทำให้บัตรซีดจาง ยืดอายุการใช้งานของบัตร ลดการพิมพ์ใหม่หลายๆครั้ง

ข้อดีของเครื่องพิมพ์บัตรPigment

          1. เป็นเทคโนโลยีหมึกระเหิดของสี เทคโนโลยีหมึกสีแบบ Pigment เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการพิมพ์บัตรประจำตัว ทำให้มี ความคมชัด ความคงทนของสี ส่งผลให้บัตรมีอายุการใช้งานยาวนานเหนือกว่า Dye Sublimation

          2. Pigment Ink เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อมีการคล้องบัตรในลักษณะที่มองเห็นได้ทั้งกลางแจ้งและในร่ม การสัมผัสรับแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์อาจส่งผลเสียต่อภาพบนบัตรและจะยิ่งแย่ไปกว่านั้น หากพนักงานทำงานกลางแจ้งในแสงแดด แสง UV หรือ การติดป้าย ID ไว้ที่แผงหน้าปัดของรถระหว่างขับรถกลับบ้าน อาจส่งผลกระทบต่อโลโก้ (Logo)หรือภาพต่างๆ แต่การใช้เทคโนโลยีหมึกสีแบบ Pigment Ink ป้องกันแสง UV ไม่ทำให้บัตรซีดจาง ยืดอายุการใช้งานของบัตร ลดการพิมพ์ใหม่หลายๆครั้ง

หากเทียบราคาในการออกบัตรแต่ละครั้ง การใช้ Pigment Ink เหมือนจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า แต่หากเทียบกันใน ระยะยาวแล้ว การใช้เทคโนโลยีแบบ Pigment ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดีกว่า สนใจรับชมสินค้า เครื่องพิมพ์บัตร

เครื่องบันทึกเวลา or Time Management I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over.ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ เครื่องบันทึกเวลา

error: Content is protected !!
Scroll To Top