ระบบควบคุมประตู (Access Control System) ภายใต้ Concept ‘ALL-IN-ONE Biometrics Security Solution’ โดยทางบริษัทรับออกแบบระบบ และดูแลการติดตั้งระบบ Access Control ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่จะช่วยในเรื่องของความ Security ของบุคคลในองค์ลูกค้า และผู้มาติดต่อ โดยสินค้าของบริษัทฯ มีทั้งรูปแบบ StandAlone ที่สามารถทำงานได้อิสระภายในชุดเดียว และแบบ Network ที่สามารถทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ภายใต้โปรแกรมบริหารเดียวกันในการควบคุม โดยโปรแกรมเป็น Web Application ระบบรองรับหัวอ่านแบบ Biometric , Face Recognition ,IRIS , RFID card โดยสามารถใช้ในการควบคุมประตูได้ทุกชนิด ประตูไม้ ประตูเหล็ก ขอบอลูมิเนียม และอื่น ๆ สามารถ Integrated กับอุปกรณ์ควบคุมการเปิดแบบ Tripod , Gate Barrier หรือไม้กั้นรถยนต์ Car park ซึ่งสินค้าทุกรุ่นที่ทางบริษัทฯ นำเสนอ เป็นสินค้าที่จะช่วยตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้หลายหลาย Solution อีกทั้งเรายังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของ สำน้กงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล อาคาร ในการติดตั้งระบบ Access Control ประตูอัติโนมัติ จากความเชี่ยวชาญในการออกแบบและติดตั้งระบบ Access Control กับลูกค้าในประเทศกว่า 20 ปี ทางบริษัท คำนึงถึงคุณภาพสินค้า และการดูแลหลังการขาย เพื่อดูแลระบบให้ลูกค้าแบบ One Stop Service

Reader

AFR8600 FINGER PRINT
Close

AFR8600 FINGER PRINT

AFR8600 Series Biometric Smartcard operates on a widely
recognized industry 3-factor authentication for the highest level of security with the simultaneous authentication of WHO you are (fingerprint),
WHAT you have (card) and WHAT you know (PIN).
This reader offers unmatched versatility that allows user
authentication via (Fingerprint, Card and Pin), (Fingerprint and Card), (Fingerprint and PIN)

[vc_row][vc_column][vc_btn title="BROCHURE" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#000000" gradient_custom_color_2="#ff0000" shape="round"][vc_btn title="CONTACT US" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#dd0000" gradient_custom_color_2="#0c0000" shape="round" css_animation="none" el_class="ContactDPTF"][/vc_column][/vc_row]
AFR8850 BIOMETIC READER
Close

AFR8850 BIOMETIC READER

AFR8850 Biometric Reader is a high speed, real-time face recognition reader that can be used alone or together with card, PIN and/or fingerprint for highly accurate authentication and identification of every user.
The AFR8850 face recognition reader features a 1.5GHz quad-core processor and 4.3” TFT capacitive color touch screen, making it easy to use. In the absence of light, the reader can detect presence of a human face and the camera’s 3D capability allows it to differentiate between an actual face and reject any photo (1D face) presented.

[vc_row][vc_column][vc_btn title="BROCHURE" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#000000" gradient_custom_color_2="#ff0000" shape="round"][vc_btn title="CONTACT US" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#dd0000" gradient_custom_color_2="#0c0000" shape="round" css_animation="none" el_class="ContactDPTF"][/vc_column][/vc_row]
AHR200 PROXIMITY
Close

AHR200 PROXIMITY

AHR200 series is a complete product family of proximity readers. The readers range from a simple short-range reader to a full featured reader complete with backlit LCD and keypad, catering to a wide spectrum of applications.
Similar in design to the AMR200 series readers, the AHR200 readers incorporates proximity technology (that is compatible to HID) into a single piece construction with easy-to-mount packaging.

[vc_row][vc_column][vc_btn title="BROCHURE" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#000000" gradient_custom_color_2="#ff0000" shape="round"][vc_btn title="CONTACT US" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#dd0000" gradient_custom_color_2="#0c0000" shape="round" css_animation="none" el_class="ContactDPTF"][/vc_column][/vc_row]
AMR170 NFC SMART CARD
Close

AMR170 NFC SMART CARD

AMR170 family of smartcard readers are designed with a fresh new look for a new generation of users.
This family of readers embodies the latest Near Field Communication (NFC) technology, which supports the industry standard contactless smartcard operations in compliance with ISO 14443 Type A/B, FeliCa and CEPAS.

AMR170 family line includes various user interface options including a simple short-range reader only,
a reader with keypad entry, and a full featured reader that comes complete with keypad and LCD.

Each reader is equipped with both RS485 and Wiegand communication interface for easy integration
into a wide spectrum of applications, while allowing easy migration from any existing solution.

[vc_row][vc_column][vc_btn title="BROCHURE" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#000000" gradient_custom_color_2="#ff0000" shape="round"][vc_btn title="CONTACT US" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#dd0000" gradient_custom_color_2="#0c0000" shape="round" css_animation="none" el_class="ContactDPTF"][/vc_column][/vc_row]
AMR200 SMART CARD
Close

AMR200 SMART CARD

AMR200 series is a complete product family of mifare readers.
The readers range from a simple short-range reader to a full featured reader complete with backlit LCD and keypad, catering to a wide spectrum of applications.
Similar in design to the AMR200 series readers.

[vc_row][vc_column][vc_btn title="BROCHURE" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#000000" gradient_custom_color_2="#ff0000" shape="round"][vc_btn title="CONTACT US" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#dd0000" gradient_custom_color_2="#0c0000" shape="round" css_animation="none" el_class="ContactDPTF"][/vc_column][/vc_row]
AUR6000 LONG RANGE
Close

AUR6000 LONG RANGE

AUR6000 family of long range readers is a multi-tag, integrated reader.
Elegantly designed in an IP66 beige housing, the reader is suitable for both indoor and outdoor use.

The reader operates with passive cards/tags and is used in a variety of applications,
including car park management. The passive technology makes this solution ideal, eliminating the need for regular card maintenance or replacement.

[vc_row][vc_column][vc_btn title="BROCHURE" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#000000" gradient_custom_color_2="#ff0000" shape="round"][vc_btn title="CONTACT US" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#dd0000" gradient_custom_color_2="#0c0000" shape="round" css_animation="none" el_class="ContactDPTF"][/vc_column][/vc_row]
iCAM7000 IRIS
Close

iCAM7000 IRIS

iCAM7000 series scanner allows rapid iris acquisition with great image quality for superior enrolment and recognition, made possible with its intuitive and interactive interface.

This biometric iris solution is highly versatile and flexible, and provides highly accurate,
non-contact identification with each individual’s unique iris characteristics.

Recommended applications include Transportation & Immigration, Public Safety & Justice, National Identity, and Access Control & Time Attendanc

[vc_row][vc_column][vc_btn title="BROCHURE" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#000000" gradient_custom_color_2="#ff0000" shape="round"][vc_btn title="CONTACT US" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#dd0000" gradient_custom_color_2="#0c0000" shape="round" css_animation="none" el_class="ContactDPTF"][/vc_column][/vc_row]
WEB ENTRA R300 SECURED ENCRYPTION
Close

WEB ENTRA R300 SECURED ENCRYPTION

WebENTRA R300 series is a secured encryption NFC reader capable of handling demanding contactless smartcard reader applications. With a 32bit ARM Cortex-M CPU and built-in hardware Cryptographic Acceleration Unit it can support AES128 and 3DES encryption algorithms. Secret keys for encryption can be stored in either Secured Access Modules (SAM) or internal reader memory.

The R385 has a color TFT LCD with touch screen supporting scrambled PIN entry that greatly enhanced security. Options are available for touch capacitive PIN entry or reader only configuration.

[vc_row][vc_column][vc_btn title="BROCHURE" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#000000" gradient_custom_color_2="#ff0000" shape="round"][vc_btn title="CONTACT US" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#dd0000" gradient_custom_color_2="#0c0000" shape="round" css_animation="none" el_class="ContactDPTF"][/vc_column][/vc_row]

Controller

Software

Communication Module

Door Accessories