Showing all 17 results

Show sidebar
Close

Wise Scan

สะดวก มีแบบกระดาษคำตอบให้ ใช้งานได้ทันที ใช้งานง่าย คำสั่งภาษาไทย ,รวดเร็ว สแกนคำเฉลยได้ อ่านกระดาษคำตอบ รู้ผลคะแนนทันที , เชื่อถือได้ ถูกต้อง เที่ยงตรง แม่นยำ ด้วยกระดาษคำตอบคุณภาพสูงจาก DPTF

[vc_btn title="CONTACT US" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#dd0000" gradient_custom_color_2="#0c0000" shape="round" css_animation="none" el_class="ContactDPTF"]
solution snap ID
Close

Snap ID

ระบบอ่านข้อมูลในบัตรประชาชน อุปกรณ์และโปรแกรมการอ่านข้อมูลในบัตรประชาชนช่วยให้ท่านสามารถอ่านข้อมูลในบัตรประชาชนและรูปภาพบันทึกเป็นรายการข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทันที สามารถนำรายการข้อมูลที่บันทึกไว้กรอกเข้าไปในแบบฟอร์มใบรับสมัครหรือเอกสารอื่นๆ ได้ทันทีหรือโอนไปยังระบบโปรแกรม ERP ต่างๆที่ใช้อยู่ อุปกรณ์และโปรแกรมติดตั้งอย่างง่ายดาย กำหนดค่าเริ่มต้นเพียงครั้งเดียว ทำงานโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานต่อเนื่องได้สะดวก รวดเร็ว และไร้ข้อผิดพลาด

[vc_btn title="CONTACT US" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#dd0000" gradient_custom_color_2="#0c0000" shape="round" css_animation="none" el_class="ContactDPTF"]
solution TA Smart Training
Close

TA Smart Training

โปรแกรมบริหารการฝึกอบรมคือระบบงานที่ช่วยบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในเรื่องการจัดอบรมภายในและภายนอก มีระบบการรับ-ส่งทางอีเมลเพื่อแจ้งสถานะให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกั้นตอนเพื่อประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายและป้องกันความผิดพลาดซึ่งสามารถรองรับระบบขององค์กรหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

[vc_btn title="CONTACT US" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#dd0000" gradient_custom_color_2="#0c0000" shape="round" css_animation="none" el_class="ContactDPTF"]
solution TA Smart Web
Close

TA Smart Web

ระบบจัดการข้อมูลพนักงานและข้อมูลองค์กรแบบครบถ้วน ระบบจัดการบัญชีผู้ใช้งานและกำหนดสิทธิการเข้าใช้โปรแกรม ระบบจัดการบัญชีผู้ใช้งานและกำหนดสิทธิการเข้าใช้โปรแกรม ระบบจัดการไฟล์ข้อมูลนำเข้าและส่งออก คำนวนเวลาทำ เวลาเข้า-ออก,ขาด,ลา,มาสาย,ออกก่อนเวลาและOT คีย์บันทึกเวลาทำงาน,การลา,การทำงานล่วงเวลาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม

[vc_btn title="CONTACT US" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#dd0000" gradient_custom_color_2="#0c0000" shape="round" css_animation="none" el_class="ContactDPTF"]
Solution I Smart Service
Close

I Smart Service

Secure with Automatic System Easy To Use and Flexible Highly Secure with User Logon/Profile/Logs functions Reduce HR Workload

[vc_btn title="CONTACT US" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#dd0000" gradient_custom_color_2="#0c0000" shape="round" css_animation="none" el_class="ContactDPTF"]
solution RFID
Close

RFID Solution System

RFID Solution System

Radio-frequency identification (RFID) is employed for smart tags and labels. For the purposes of efficient business operations, RFID is used for warehousing checks, shipment checks, inventory, and other functions.  RFID is widely adopted for use at facilities such as libraries. We offer RFID for use at various stages from production to distribution and sales. We, as a provider of total solutions, give you our all-round support to your RFID business.

[vc_btn title="CONTACT US" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#dd0000" gradient_custom_color_2="#0c0000" shape="round" css_animation="none" el_class="ContactDPTF"]
solution SAPSYN
Close

Asset Management & Warehouse Control System

Asset Management & Warehouse Control System

Sapsyn is an RFID based application for Fast and Effective Asset and Warehouse Management system. Key features include;

Time-saving Warehouse management control: Read stored goods tags simultaneously with RFID handheld terminal.

Quick and easy In/Out record keeping: Read In/Out goods tags all at once.

Pre-existing operating system compatible: Link to Warehouse data in CSV file format

Multi-language support: Thai, English and Japanese.

[vc_btn title="CONTACT US" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#dd0000" gradient_custom_color_2="#0c0000" shape="round" css_animation="none" el_class="ContactDPTF"]
solution smart library
Close

Smart Library System

Smart Library System

Smart Library Management System based on RFID (Radio Frequency Identification) technology makes tedious tasks easier. It is fast, convenient and accurate.

Books registration keeps histories and monitoring.

Borrow, return and check status of books through Self-Service kiosk.

Drop-off returned books at book drop terminal during after hours.

Alarm sounds when detects items that have not been checked out.

[vc_btn title="CONTACT US" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#dd0000" gradient_custom_color_2="#0c0000" shape="round" css_animation="none" el_class="ContactDPTF"]
solution smart canteen
Close

Smart Canteen System

Smart Canteen System

DP-Smart Canteen/Food Court System is a cashless payment solution for food purchase at the food center. The system can be used with barcode, magnetic stripe or smart card instead of cash, paper card or coupon. It is efficient, cost-effective and practical with fast authentication verification.

[vc_btn title="CONTACT US" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#dd0000" gradient_custom_color_2="#0c0000" shape="round" css_animation="none" el_class="ContactDPTF"]
solution digital preservation
Close

Digital Preservation

Digital Preservation

Traditional preserving digital documents in hard disk or share drive might be risk from lost, unfound, unread, including untraced and untracked the log of editing or deleting. GreenStream DP is developed to preserve digital documents called Digital Preservation (DP) to ensure that the documents will be restored and searched.

[vc_btn title="CONTACT US" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#dd0000" gradient_custom_color_2="#0c0000" shape="round" css_animation="none" el_class="ContactDPTF"]
solution multifactor
Close

Multi-Factor Authentication

Multi-Factor Authentication

Secure you online services through multi factor authentication. The system is a versatile authentication server which enables organization to unify different authentication mechanisms method for stronger authentication. The system supports a wide range of authentication such as user credential, user device, biometrics, OTP, geographic location etc.

[vc_btn title="CONTACT US" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#dd0000" gradient_custom_color_2="#0c0000" shape="round" css_animation="none" el_class="ContactDPTF"]
solution docuguard
Close

DocuGuard

DocuGuard

DocuGuard introduces an incredibly secure yet radically simple solution to securing documents – be it Certificates, ID Cards, Letters of acknowledgement and any form of electronic or physical documentation. As a network attached appliance DocuGuard automates the (bulk) generation of digitally signed e-documents. These e-documents are securely archived for future access. Each such e-document gets embedded with a DocuGuard verification code for identification of fake, altered or a tempered printed physical copy of the document.

[vc_btn title="CONTACT US" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#dd0000" gradient_custom_color_2="#0c0000" shape="round" css_animation="none" el_class="ContactDPTF"]
solution digital signing
Close

Digital Signing

Digital Signing

To ensure the digital document is not altered and accepted with the most demanding legal and regulatory requirements, digital signatures are used as a standard format to provide the highest levels of security. Digital signature use a certificate-based digital ID issued by an accredited Certificate Authority (CA). Thus, when you sign a digital document with your certificate ID, the digital signature is bound to the document with encryption, and everything can be verified using underlying technology known as Public Key Infrastructure (PKI)

[vc_btn title="CONTACT US" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#dd0000" gradient_custom_color_2="#0c0000" shape="round" css_animation="none" el_class="ContactDPTF"]
solution wibu
Close

WIBU

Wibu System : Perfection in Protection, Licensing and Security

Software Protection : The best software protection system available with three key advantages: Easily integration, Scalable protection from software-only to best -in-class hardware protection and 20 year history of full backwards compatibility.

Software Licensing : CodeMeter License Central lets you create, manage, and distribute your licenses. Even complex licensing models can be mapped in a quick straightforward manner to meet your requirements.

Security : The optimal solution for protecting and licensing software in embedded systems. You will Benefit from Protection against reverse engineering, Software replication prevented, Maximum integrity protection of the application, Feature-on-demand activation and Flexible management of access rights.

[vc_btn title="CONTACT US" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#dd0000" gradient_custom_color_2="#0c0000" shape="round" css_animation="none" el_class="ContactDPTF"]
solution hsm
Close

HSM

HSM : Hardware Security Module

WebPIN™ offers End-to-End, strong, banking grade security for Internet based applications needing to execute secure transactions between a customer browser and the application server or back end processing systems. Security ‘hot-spots’ in the Web Server can be eliminated so that sensitive customer data is protected and is simply not available in clear text format to web site hackers or internal attackers.

[vc_btn title="CONTACT US" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#dd0000" gradient_custom_color_2="#0c0000" shape="round" css_animation="none" el_class="ContactDPTF"]
Solution SSL
Close

SSL

SSL : Secure Sockets Layer

SSL certificates are one of the most important components of encrypting your website data and making your Internet transactions secure. That’s why choosing the right SSL Certificate for your business is so vital. Entrust SSL Certificates are designed to meet a variety of needs, and have additional hard-to-find features such as strong encryption and browser trust. Regardless of how many servers you have, domains you need secured or your server’s type, Entrust has an SSL Certificate for you.

[vc_btn title="CONTACT US" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#dd0000" gradient_custom_color_2="#0c0000" shape="round" css_animation="none" el_class="ContactDPTF"]
Solution PKI
Close

PKI

PKI : Public Key Infrastructure

PKI establishes and maintains a trustworthy networking environment by providing key and certificate management services that enable encryption and digital signature capabilities across applications – all in a manner that is transparent and easy to use. Entrust’s first public key infrastructure – the world’s first commercially available PKI was released in 1994. Now in its eighth edition, the Entrust Authority public key infrastructure product portfolio is the industry’s most relied upon PKI solution.

[vc_btn title="CONTACT US" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#dd0000" gradient_custom_color_2="#0c0000" shape="round" css_animation="none" el_class="ContactDPTF"]