ร่วมงานกับเรา

บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนไทย – ญี่ปุ่น เป็นผู้ผลิต ATM รายแรกในประเทศไทยและผู้นำด้านตลาดแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์, บัตรพลาสติก, เครื่องบันทึกเวลา “AMANO” ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, บุคลิกดี, มนุษย์สัมพันธ์ดี และรักความก้าวหน้า

บริษัทมีสวัสดิการให้ดังนี้

 • Free Rice
 • Shuttle Bus
 • Nursery
 • Longevity Prize
 • Annual Events
 • Saving Cooperative
 • Uniforms
 • Social Security Fund
 • Annual Checkup
 • Provident Fund
 • Bonus
 • Welfare Gift When Having Child
 • Cremotion
 • Life Insurance
 • Funeral Allowance For  Staff And Family
 • Health Insuance For Children And Employees’ Spouses