WOODEN ACCESSORIES

FEATURED PRODUCTS

Visit our shop to see amazing creations from our designers.
BEST SELLERS
  • BEST SELLERS
  • FEATURED
  • SALES
Close

SD360

SD360 Printer Standard Features and Specifcations
Physical Dimensions :L 21.2 in. x W 6.9 in. x H 8.8 in.
Weight : 5.4 kg
Print technology :Direct-to-card dye-sublimation/
resin thermal transfer
Print capabilities :Two-sided (duplex) card printing
Print resolution :Up to 300-600 dot per inch
Print speed :Full-color printing: up to 200 cards per hour, one-sided (YMCKT)
up to 155 cards per hour, two-sided (YMCKT-K)
Monochrome: up to 830 cards per hour, one-sided (black)
Memory : 128 MB Standard
Intuitive LCD panel with soft-touch controls
Warranty : 36-month

[vc_row][vc_column][vc_btn title="BROCHURE" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#000000" gradient_custom_color_2="#ff0000" shape="round"][vc_btn title="CONTACT US" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#dd0000" gradient_custom_color_2="#0c0000" shape="round" css_animation="none" el_class="ContactDPTF"][/vc_column][/vc_row]
Close

Continuous Form

DPTF  คือผู้ผลิตแบบฟอร์มธุรกิจ แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่องทุกชนิด เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ และใบกำกับภาษี เป็นต้น เราเน้นการดีไซน์ที่ทันสมัย ตามความถึงพอใจของท่าน สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ

[vc_row][vc_column][vc_btn title="Contact" el_class="popup"][vc_btn title="Brochure" el_class="download"][/vc_column][/vc_row]
Close

Continuous Envelope

หากท่านประสบปัญหาเรื่องความลับส่วนบุคคลรั่วไหล ไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น ใบแจ้งเงินเดือน,ใบยืนยันหุ้น,ใบส่งของที่มีมูลค่าสินค้า เป็นต้น ซองต่อเนื่องสามารถช่วยท่านได้ ปัญหาความลับที่ไม่เป็นความความลับจะหมดไป เพราะซองต่อเนื่องจะผนึกกาวไว้รอบด้านและมีแพทเทิร์นเป็นภาพพิมพ์บังข้อมูลไว้ โดยผู้รับจะสามารถมองเห็นเฉพาะชื่อ/นามสกุลและข้อมูลขั้นต้น จนกว่าผู้ที่มีชื่อระบุบนหน้าซองต่อเนื่องจะเป็นผู้เปิดออกเท่านั้นจึงจะสามารถมองเห็นข้อมูลภายในได้

[vc_row][vc_column][vc_btn title="Contact" el_class="popup"][vc_btn title="Brochure" el_class="download"][/vc_column][/vc_row]
Close

Glue Form

แบบฟอร์มสัญญาชนิดต่างๆ ประเภททากาวหัวเป็นชุด เช่น บัตรรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้า แบบฟอร์มประกันภัย ประกันชีวิต เอกสารที่ลูกค้าสามารถลงนามและส่งต่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ทันที เราผลิตได้ทุกขนาดตามความต้องการและสะดวกสบายด้วยเอกสารที่ออกเป็นชุด

[vc_row][vc_column][vc_btn title="Contact" el_class="popup"][vc_btn title="Brochure" el_class="download"][/vc_column][/vc_row]
Close

Printer Laser Form

เครื่องพิมพ์เลเซอร์เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีการสะสมความร้อนสูง การตัดกระดาษที่มีขนาดไม่ได้มาตรฐาน ความแกร่งของเยื่อกระดาษมีคุณภาพต่ำเหล่านี้จะเป็นปัญหาในการทำให้ติดเครื่องพิมพ์แทบทั้งสิ้น ทำให้ท่านเสียเวลาในการพิมพ์โดยเฉพาะเอกสารที่มีจำนวนมากแต่มีเวลาจำกัด ปัญหาของท่านจะหมดไปหากท่านเลือกใช้กระดาษคัทชีสจากเราที่ผลิตจากกระดาษคุณภาพและเครื่องจักรทันสมัยมีความแม่นยำในการผลิตสูงจนทำให้ได้รับการยอมรับจากลูกค้าชั้นนำมากมาย

[vc_row][vc_column][vc_btn title="Contact" el_class="popup"][vc_btn title="Brochure" el_class="download"][/vc_column][/vc_row]
Close

Answer Sheet

กระดาษคำตอบของโรงเรียน,วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ หน่วยงานของรัฐที่ต้องการประเมินประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ หรือบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นเพิ่มคุณภาพของพนักงาน เราเป็นผู้นำในการผลิตกระดาษ OMR/OCRแท้จากประเทศญี่ปุ่น ปัญหาหัวอ่านไม่สามารถอ่านได้หรือคลาดเคลื่อน ปัญหาฝุ่นจับหัวอ่านทำให้เกิดข้อผิดพลาด ทำให้องค์กรและบุคลากรหรือนักเรียนนักศึกษาเสียโอกาสไป ปัญหาจะไม่เกิดขึ้นหากท่านไว้วางใจใช้กระดาษคำตอบ OMR/OCR แท้จากผู้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรง

[vc_row][vc_column][vc_btn title="Contact" el_class="popup"][vc_btn title="Brochure" el_class="download"][/vc_column][/vc_row]
Close

Coat Card

หากท่านกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถทดแทนบัตรพลาสติกเพื่อลดค่าใช้จ่าย แต่ยังคงภาพลักษณ์และประโยชน์การใช้งานไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เราขอเสนอบัตรกระดาษเคลือบพลาสติกชนิดพิเศษ ที่มีความสวยงามและสะดวกในการใช้งานไม่ด้อยกว่าบัตรพลาสติก และท่านยังสามารถพิมพ์ด้วย Laser และ Impact Printer ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะสะดุด Printer ทำให้เครื่องพิมพ์เสียหาย

[vc_row][vc_column][vc_btn title="Contact" el_class="popup"][vc_btn title="Brochure" el_class="download"][/vc_column][/vc_row]
Close

Sealed Form

ปัจจุบันรูปแบบของการพิมพ์และการส่งเอกสารมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโดยเน้นที่ความสะดวกสบายและความสะดวกทันสมัยในการใช้งาน เช่น ใบแจ้งหนี้ชนิดซอง,ซองเงินเดือน เป็นต้น จากการใช้ซองกระดาษชนิดเจาะช่องหน้าต่าง เราพัฒนาการผลิตโดยการพิมพ์และผนึกซองด้วยกาวแห้งชนิดพิเศษด้วยกระดาษเพียงแผ่นเดียว และท่านสามารถพิมพ์โฆษณาต่างๆเพิ่มเติมเพื่อส่งไปยังลูกค้าเป้าหมายไปพร้อมกันด้วย ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษและท่านสามารถช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้อีกด้วย

[vc_row][vc_column][vc_btn title="Contact" el_class="popup"][vc_btn title="Brochure" el_class="download"][/vc_column][/vc_row]
WOODEN ACCESSORIES

FEATURED CATEGORIES

Visit our shop to see amazing creations from our designers.
WOODEN ACCESSORIES

HAND MADE SERVICE

Visit our shop to see amazing creations from our designers.

Ullamcorper

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Dictumst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.
WOODEN ACCESSORIES

HAND MADE MAGAZINE

Visit our shop to see amazing creations from our designers.
WOODEN ACCESSORIES

WHAT THEY SAY ABOUT US

LAOREET IN VITAE AMET

HEY YOU, SIGN UP AND
CONNECT TO WOODMART!

Will be used in accordance with our  Privacy Policy