ร่วมงานกับเรา

       บริษัท ดาต้า โปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น เป็นผู้ผลิต ATM รายแรกในประเทศไทยและผู้นำด้านตลาด แบบพิมพ์คอมพิวเตอร์, บัตรพลาสติก, เครื่องบันทึกเวลา "AMANO" ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกดี / มนุษย์สัมพันธ์ดี และรักความก้าวหน้า
บริษัทมีสวัสดิการให้ดังนี้

ข้าวฟรี
รถรับส่ง
เนอร์เซอร์รี่
รางวัลอายุงาน
กิจกรรมประจำปี
สหกรณ์ออมทรัพย์
เครื่องแบบพนักงาน
กองทุนประกันสังคม

ตรวจสุขภาพประจำปี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โบนัส-เงินพิเศษประจำปี
สวัสดิการของขวัญการมีบุตร
โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์
ประกันชีวิตสำหรับพนักงานทุกคน
เงินช่วยเหลือพิธีศพพนักงานและครอบครัว
ประกันสุขภาพสำหรับบุตรและคู่สมรสของพนักงาน

สมัครด้วยตนเองได้ทุกวันจันทร์ และวันพุธ หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานมาที่

บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
218 ซอยการนิคมอุตสาหกรรม ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์: 02-739-4339-42
แฟกซ์: 02-739-4971
E-mail: vichittra@dptf.co.th
หรือสมัครผ่าน Web site: www.dptf.co.th
วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน"
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2553 โดยบริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด © Copyright 2010 www.dptf.co.th