บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด

       บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท เอมโก้ โฮลดิ้ง จำกัด ประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 133 ล้านบาท โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ และมีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง บริษัทฯ เป็นทั้งผู้ผลิตและจำหน่าย บัตรพลาสติก กระดาษฟอร์มต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบบครบวงจร อาทิ เครื่องบันทึกเวลาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ระบบออกบัตร และระบบป้องกันการจารกรรมโปรแกรมและเอกสารอีเล็คโทรนิคส์ บริษัทฯยังเป็นผู้ให้บริการผลิตแทน (Outsourcing Services) ได้แก่ การให้บริการพิมพ์ข้อมูลและจัดส่งไปรษณีย์จำนวนมาก และบริการลงข้อมูลบนบัตร

ปณิธานของ บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด (DPTF)

       สร้างสรรค์ รับมาพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องความรู้เทคโนโลยีจาก บริษัท ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด รวมทั้งบริษัทที่น่าเชื่อถืออื่นๆในโลก เพื่อนำเสนอสินค้าที่ดี มีคุณภาพ พร้อมบริการที่เป็นเลิศในราคาที่ยุติธรรมให้กับลูกค้า โดยยึดหลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่ดี พร้อมทั้งคำนึงถึงผลกำไรและชื่อเสียง ซึ่งจะแบ่งปันกันระหว่าง ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการเก็บความลับและปกป้องข้อมูลของลูกค้า ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวม

จรรยาบรรณในการทำธุรกิจของบริษัทฯ

ตั้งมั่นในความเป็นธรรม
มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
เชื่อมั่นในคุณค่าของพนักงาน
ถือมั่นในความผิดชอบต่อสังคม

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2553 โดยบริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด © Copyright 2010 www.dptf.co.th