Knowledge

รู้จักกับสมาร์ทการ์ด บัตรอัจฉริยะที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสำหรับคุณ

Post SmartCard

สำหรับยุคดิจิตอล ในปัจจุบันนี้ หากเราจะต้องทำบัตรสักใบ ไม่ว่าจะเป็น บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน บัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา หรือบัตรสมาชิกต่างๆ ก็ล้วน แต่เป็นบัตรสมาร์ทการ์ดแทบจะทั้งสิ้น ซึ่งเจ้าบัตรสมาร์ทการ์ดนี้ มันเป็นบัตรอัจฉริยะ ที่เราสามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย และเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของผู้ใช้ แต่หลายคนอาจจะยังสงสัยว่า เจ้าบัตรสมาร์ทการ์ด ที่เป็นสิ่งใกล้ตัวเรานี้ มันคืออะไร มีประโยชน์ และมีวิธีการใช้งานอย่างไร จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

         สมาร์ทการ์ด บัตรอัจฉริยะนี้ เป็นบัตรอิเลคทรอนิคส์ ที่ให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้ เป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะ ปัจจุบัน สมาร์ทการ์ดเป็นบัตรที่นิยมใช้กันทั่วโลก แทบจะทุกคนจะมีบัตรสมาร์ทการ์ด ใช้งานอยู่อย่างแน่นอน โดยบัตรสมาร์ทการ์ด จะฝังไอซี ชิพ ไว้ภายในบัตร ซึ่งจะบันทึกข้อมูลสำคัญๆ ของเจ้าของบัตรไว้ โดยเจ้าของหน่วยงาน แบรนด์สินค้าและบริการต่าง ๆ  จะเป็นผู้ออกบัตรสมาร์ทการ์ดนี้ ให้กับลูกค้าได้เป็นสมาชิก  ลูกค้าก็จะได้รับสิทธิพิเศษ จากสินค้าและบริการต่าง ๆ จากแบรนด์นั้น ๆ ค่ะ นอกจากนี้ ก็ยังทำให้เกิดสะดวก รวดเร็วในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปอีกด้วย

 

         ผู้ออกบัตรสมาร์ทการ์ด ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าของหน่วยงาน แบรนด์สินค้าและบริการต่างๆ โดยบัตรสมาร์ทการ์ดนี้ จะสามารถให้ข้อมูลสำคัญๆ ของลูกค้า  ที่เราสามารถนำมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ได้ เพื่อให้เจ้าของหน่วยงานต่างๆได้นำข้อมูลไปใช้  ในการส่งเสริมกิจกรรมการขายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การปรับปรุงโปรโมชั่น หรือการนำมาปรับปรุงการให้บริการต่างๆ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ในบริการของเราอย่างแน่นอน ส่งผลให้ธุรกิจของเรานั้นประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

 

         การใช้บัตรสมาร์ทการ์ด ใช้แสดงตน เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสำหรับคุณ เพื่อขอเข้ารับบริการ จากหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นผู้ออกบัตร โดยสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการยืนยันความเป็นเจ้าของบัตร ใช้เก็บข้อมูลสำคัญ ๆ ของเจ้าของบัตร โดยจะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนั้น ไว้ได้เป็นอย่างดี ใช้ในการลงเวลาเข้า-ออกของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ  ควบคุมการใช้งานของคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ควบคุมการเข้า-ออกของสถานที่ต่างๆ หรือจะใช้ในการชำระสินค้า บริการต่าง ๆ  ก็ล้วนแต่ทำให้ไลฟ์สไตล์ของชีวิตของเรานั้น มีความสะดวก สบาย และเกิดรวดเร็วมากขึ้นอีกด้วย

 

จะเห็นได้ว่า เจ้าสมาร์ทการ์ด บัตรอัจฉริยะนี้  เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงถึงเอกสิทธิ์เฉพาะสำหรับเจ้าของบัตร โดยสามารถเก็บข้อมูลสำคัญ ๆ ของเจ้าของบัตร ไว้ได้อย่างปลอดภัย  ในไอซี ชิพ ที่ฝังอยู่ภายในบัตรสมาร์ทการ์ด โดยสมาร์ทการ์ดเพียงใบเดียว ก็สามารถนำมาใช้งานต่างๆ ได้อย่างเอนกประสงค์ ไม่ว่าจะเป็น ใช้ในการแสดงเอกสิทธิ์ของตน ในการเข้ารับบริการต่าง ๆ ใช้เก็บและรักษาข้อมูลสำคัญ ของเจ้าของบัตรไว้อย่างปลอดภัย ใช้ทำธุรกรรมด้านการเงิน ซื้อสินค้าและบริการ ลงเวลาเข้า-ออกของบุคลากร หรือจะใช้ควบคุมการเข้า-ออก สถานที่ต่าง ๆ  ที่อนุญาตเฉพาะสมาชิก ทำให้ สมาร์ทการ์ด เป็นบัตรอัจฉริยะ ที่สามารถห้ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ชีวิตของเรานั้น ให้มีความสะดวกสบาย มีความปลอดภัย และรวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเอง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *